НАЈЧЕШЋE ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

1.    Шта ми је потребно за упис стана или другог објекта у катастар непокретности?

  • Информације се налазе ОВДЕ.

2.    Шта ми је потребно за упис хипотеке?

  • Информације се налазе ОВДЕ.

3.    Шта ми је потребно за брисање хипотеке?

  • Информације се налазе ОВДЕ.

4.    Шта ми је потребно за лист непокретности (власнички лист) и ко може да поднесе захтев?

  • Информације се налазе ОВДЕ.

5.    Коме да се обратим када мој предмет није решен дуже време?
Уколико ваш захтев није решен у законски предвиђеном року, можете поступати на више начина:

  • Писмено се обратити надлежној служби, са позивом на деловодни број предмета.
  • Упитити примедбу на рад катастра електронским путем ОВДЕ