ИНФО ЦЕНТАР

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА 

МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ ОВДЕ.

Радно време Инфо центра је од 8.00 - 15.30 часова

Пре позивања Инфо центра припремити следеће податке:

 • Да ли се предмет налази у служби или другом степену по жалби;
 • Назив Службе за катастар непокретности којој је поднет захтев;
 • Које године је поднет захтев.
 • Број под којим је предмет заведен


Питања на која Инфо центар НE ПРУЖА информације

 • Правни савети
 • Тумачење садржине исправа
 • Прослеђивање позива
 • Имена референата код којих се налази предмет
 • Информације о поступцима који нису у надлежности катастарских служби

 

Бројеви телефона Инфо центра

  011 63 55 600

   011 63 55 601

   011 63 55 602

   011 63 55 603

   011 63 55 604

 

еПошта Инфо центра

   cknbgd.info@rgz.gov.rs

 
Позивањем Инфо центра корисници могу добити следеће информације
 • Која је потребна документација за упис
 • Како попунити образац за подношења захтева
 • О кретању и статусу предмета у писарници
 • Податке о непокретностима и стварним правима на њима из базе еКатастра
 • Контакт податке Служби за катастар непокретности на територији града Београда
 • Бројеве жиро рачуна и висине такси за услуге Катастра

 

Информације о статусу првостепених предмета

Позивањем Инфо центра можете добити информације о статусу првостепених предмета за службе катастра непокретности Београд

 • Барајево
 • Вождовац
 • Врачар
 • Гроцка
 • Звездара
 • Земун
 • Лазаревац
 • Младеновац
 • Нови Београд
 • Обреновац
 • Палилула
 • Раковица
 • Савски венац
 • Сопот
 • Стари град
 • Сурчин
 • Чукарица
Информације о статусу другостепених предмета

Позивањем Инфо центра можете добити информације о статусу другостепених предмета за целу територују Републике Србије.